Page 4 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 4

Autor: Tomasz Adam Świderski

     Grafika i skład: Monika Katarzyna Kozub

     Korekta: Agata Jurkiewicz

     Zdjęcia: Piotr Kruszak (PK), Renata Świderska-Noworyta (RŚ)

     Wydawca: Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus”


     www.surdushistory.org.pl

     biuro@surdushistory.org.pl     Publikacja powstała dzięki projektowi „Tożsamość Głuchej Warszawy cz. II”
     współfinansowanemu przez miasto stołeczne Warszawę w ramach programu
     „Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy”

     Koordynator projektu „Tożsamość Głuchej Warszawy cz. II” – Natalia Kamila Pietrzak
     Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i kopiowanie bez zgody autora zabronione.

     ISBN: 978-83-946389-3-1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9