Page 5 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 5

Spis treści


     Od autora................................................................... 6  Cmentarze
     Głucha Warszawa cz. II       Cmentarz Powązkowski cz. II
     - Dom rodzinny J zefa Ko
cieszy   - Gr b Kr likowskich........................................... 45

       Jaworskiego .........................................................10  - Gr b Obryckich .................................................48
     - Budynek Gł wny Gminy Żydowskiej............. 12  - Gr b Pazderskich i Szabłowskich .............. 51
     - Budynki dawnej fabryki Braci    - Gr b rodzinny Tadeusza
       Łopieskich .........................................................15    Jana Sułowskiego ........................................... 52
     - Fabryka i pałac Karola Mintera .....................18  Cmentarz Br dnowski
     - Hala Mirowska ..................................................... 21  - Gr b Lewkowicz w ......................................... 61
     - Mazowiecki Instytut Kultury
                        - Gr b Jana i Ireny Maciejczyk w .................64
       (dawniej Szpital 
w. Ducha) ......................... 23
     - Mieszkanie Hersza (Hermana)    - Gr b Stanisława i Janiny Maciejczyk w ...68
       Nickina ................................................................. 25  - Gr b Wacława Ostaszewskiego ................. 70
     - Pałac Jabłonowskich ......................................... 27  - Gr b rodziny Petrykiewicz w ......................73
     - Pałac Saski, Pl. Piłsudskiego ..........................30  - Gr b rodziny Sułowskich .............................. 77
     - Pomnik Powstania Warszawskiego ..............34  - Gr b Szyszkowskich ........................................81

     - Pomnik Stefana Starzyskiego ...................... 36  - Gr b Rolanda i Wandy Włoskiewicz w ...85
     - Siedziba Związku Zawodowego
                       Wykaz skr t w ..................................................89
     Nauczycielstwa Żydowskiego ............................ 37
                       Indeks ...................................................................... 91
     - Zachęta ...................................................................39
                       Bibliografia ......................................................... 99
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10