Page 1 - Instytut Historii Gluchych „Surdus Historicusˮ w latach 2012–2017
P. 1

Tomasz Adam Świderski
 Projekt „Tożsamość Głuchej Warszawy” jest współfinansowany
 przez miasto stołeczne Warszawę w ramach programu Przewodnik
 „Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy”
         po Głuchej         Warszawie


              część II


 ,6%1
   1   2   3   4   5   6