Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Serwis www.sklep.surdushistory.org.pl oraz pozostałe serwisy, których właścicielem jest Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ, zbierają i przetwarzają dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tych danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Definicje
Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ (IHG) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 4/6 (00-499 Warszawa), wpisany do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427836, NIP: 701 035 0254, REGON: 0000427836
Dane Osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii
Serwis – Serwis internetowy, którego właścicielem jest Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ, a którego dotyczy niniejsza Polityka Prywatności
Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Polityka – niniejsza Polityka prywatności. Dotyczy ona wszystkich serwisów, których właścicielem jest Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
1. Korzystanie z Serwisu
Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik, IHG przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:
– analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes IHG polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji,
– wykrywaniu nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu.

2. Formularze kontaktowe
Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:
– w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes IHG polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.

3. Newsletter
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, IHG świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
– w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
– w przypadku kierowania do Ciebie treści informacyjnych i marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes IHG polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności (np. kliknięcie w link zamieszczony w treści e-maila) w celu doskonalenia treści i formy newslettera;
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes IHG.

4. Sklepy internetowe
Zbieramy i przetwarzamy Dane Osobowe Użytkowników, którzy dokonują zakupów w naszych sklepach internetowych (http://www.sklep.surdushistory.org.pl/). Są to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, telefon. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ może skutkować niemożnością realizacji zamówienia.
Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
– w celu przetworzenia i realizacji zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. Darczyńcy
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób, które zadeklarowały wspierać nas finansowo wypełniając formularz na stronie www.surdushistory.org.pl Dane, jakie zbieramy to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.
Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
-w celu przetworzenia i zaksięgowania płatności – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

B. COOKIES

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies zapisywane przez serwisy internetowe IHG wykorzystywane są wyłącznie w celu umożliwienia działań administracyjnych (logowanie się do zaplecza redakcyjnego) oraz gromadzenia danych statystycznych o popularności i sposobie wykorzystania stron IHG (m.in. adres IP, konfiguracja przeglądarki, informacje o klikniętych odnośnikach czy długości odwiedzin na poszczególnych stronach).

2. Wykorzystujemy cookies do logowania się do administracji stron zarządzanych przez IHG (PHPSESSID) oraz w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics oraz szczegółową dokumentacją cookies Google Analytics. Jeśli nie chcesz, by Twoje dane były zbierane przez Google Analytics, zastosuj blokujący dodatek Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies pochodzą z serwisu YouTube (opisane są w polityce prywatności). Zarówno Analytics, jak i YouTube mogą używać plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji, jednak bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Wbudowane w strony IHG wtyczki serwisów społecznościowych również przesyłają do tych serwisów pewne informacje, zgodnie z zasadami określonymi w ich politykach prywatności (Facebook, Instagram).

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wymaga to prostej konfiguracji przeglądarki internetowej. Zobacz, jak zmienić ustawienia cookies:
a) w przeglądarce Internet Explorer,
b) w przeglądarce Mozilla Firefox,
c) w przeglądarce Chrome,
d) w przeglądarce Opera,
e) w przeglądarce Safari.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

C. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE
Masz prawo do:
1. dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
2. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
3. przenoszenia Danych;
4. wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

D. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

E. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

F. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Okres przetwarzania Danych Osobowych niezalogowanych użytkowników to czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie. Google Analytics przechowuje danych o użytkownikach i zdarzeniach na stronach IHG przez 36 miesięcy.
2. W przypadku danych pochodzących bezpośrednio od użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez IHG, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika.

G. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ.
We wszystkich sprawach, w tym w związanych z danymi osobowymi, można się z nami skontaktować listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Dane teleadresowe IHG:
Instytut Historii Głuchych „Surdus Historciusˮ
ul. Plac Trzech 4/6
00-499 Warszawa

e-mail: biuro@surdushistory.org.pl
kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@surdushistory.org.pl

H. ZMIANY POLITYKI
Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.