„Włączeni w społeczeństwo” (2018)
„Włączeni w społeczeństwo” ma zadanie przybliżyć środowisko osób głuchych zarówno niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym mieszkańcom Warszawy. Celem tego projektu jest budowanie świadomości na temat tego środowiska oraz tożsamości głuchych i słyszących mieszkańców Warszawy. Projekt ten jest dostępny dla wszystkich, zarówno słyszącym, jak i niesłyszącym – tutaj przygotowane są materiały w wersji napisów i Polskiego Języka Migowego. Strona jest dostępna również dla osób niedowidzących.

Projekt „Włączeni w społeczeństwo” jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy w ramach programu „Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32”.

„Tożsamość Głuchej Warszawy cz. II” (2018)
Projekt „Tożsamość Głuchej Warszawy cz.II” jest kontynuacją poprzedniego edycji projektu, który zakończył się dużym sukcesem. Tak jak w poprzedniej edycji, zostały zorganizowane spacery zarówno dla głuchych, jak i słyszących, o tematyce historycznej takiej jak:
1. Cmentarz Bródnowski
2. Śladami Głuchych w Warszawie okresu międzywojennego
3. Podział. Zerwanie. Naprawa. Historia tolerancji wśród Głuchych.
Warto nadmienić, że nowością w tym projekcie jest transmitowanie spacerów na żywo na Facebook na fanpage’u Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus”.
Oprócz spacerów przygotowane zostaną także warsztaty o tematyce „Jak zrozumieć historię i dlaczego ona jest ważna?
Spacery i warsztaty poprowadzi Tomasz Świderski – historyk z zamiłowania i z wykształcenia.
Założeniem projektu jest kształtowanie poczucia wartości historycznej i poszanowanie dziedzictwa narodowego.
Zwieńczeniem projektu jest powstanie bezpłatnego przewodnika pt. „Przewodnik po Głuchej Warszawie cz.II”, gdzie mają zostać rozdane podczas spotkania podsumowującego.

Przewodnik w wersji PDF
http://surdushistory.org.pl/tozsamoscgluchejwarszawy2/

Projekt „Tożsamość Głuchej Warszawy cz. II” jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy w ramach programu „Dziedzictwo Kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy”.


„Tożsamość Głuchej Warszawy” (2017)
„Tożsamość Głuchej Warszawy” to wyjątkowy projekt, który z pewnością zaciekawił miłośników historii ogólnej, historii Warszawy czy varsavianistów.
W ramach tego projektu, w terminie od czerwca do listopada, zostały zorganizowane spacery o tematyce historycznej. Były to:
1. Cmentarz Powązkowski
2. Śladami Głuchych Działaczy
3. Śladami Powstańców Warszawskich
4. Historia Instytutu Głuchoniemych
5. Społeczność Głuchych Żydów i cmentarz żydowski
Spacer poprowadził historyk z zamiłowania i z wykształcenia – Tomasz Świderski, który posiada ogromną wiedzę na temat historii środowiska głuchych. Historia została opowiedziana w Polskim Języku Migowym (PJM) i w języku polskim, czyli zapewniony był tłumacz foniczny (mówiony). Udział we wszystkich spacerach brały około 150 osób.
Zwieńczeniem tego projektu było powstanie przewodnika pt. „Przewodnik po Głuchej Warszawie”, gdzie zostały rozdane bezpłatnie podczas spotkania podsumowującego.

Przewodnik w wersji PDF
http://surdushistory.org.pl/tozsamoscgluchejwarszawy/

Projekt „Tożsamość Głuchej Warszawy” jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy w ramach programu „Dziedzictwo Kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy”.


„Zapomniani z Zapomnianych” (2016)
Projekt „Zapomniani z Zapomnianych” powstał z myślą o potrzebie zapoznania się z dziejami życia głuchych Żydów i ich otoczenia w czasie drugiej wojny światowej (Holokaust Żydów) oraz promowaniu postaw patriotycznych poprzez uczestnictwo osób głuchych w różnych wydarzeniach kulturalnych prezentujących zagadnienia z historii w innowacyjny sposób, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne formy przekazu. Dzięki powstaniu komiksu pt. „Igor i wehikuł czasu: Holokaust”, uczestnicy lepiej zrozumieli historię Holokaustu i pozwoliło to im kształtować tolerancję wobec mniejszości narodowych.
Uczestnicy projektu także mieli możliwość zapoznać się z pracą nad powstaniem komiksu biorąc udział w warsztatach „Jak rysować holokaust?”. Na warsztatach autorka komiksu – Justyna Kieruzalska przybliżyła uczestnikom krok po kroku w pracy nad powstaniem komiksu. Ponadto Tomasz Świderski wygłosił krótką lekcję historii z zakresu holokaustu.

Komiks w wersji PDF

Projekt „Zapomniani z Zapomnianych” został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” .

Accessibility