Wesprzyj nas

Nr rachunku bankowego – Raiffeisen Polbank:
Konto: 37 1750 0012 0000 0000 3374 2924
IBAN: PL37 1750 0012 0000 0000 3374 2924
BIC (SWIFT CODE): RCBWPLPW
Z dopiskiem/w tytule przelewu: Darowizna na działalność statutową fundacji

Osoby prywatne, przedstawicieli firm bądź instytucji zainteresowanych wsparciem naszej fundacji, prosimy o kontakt na e-mail: biuro@surdushistory.org.pl.
Tym, którzy przyłączyli się już do realizacji naszych działań – serdecznie dziękujemy.

Dodatkowa informacja:
Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zaś osoby prawne do 10 % dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych tj. Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm. dotyczącego możliwości odliczenia

Accessibility