O Fundacji


 
 
Fundacja powstała w trosce o przeszłość (i przyszłość) środowiska Głuchych oraz ma służyć podtrzymywaniu wśród Głuchych świadomości oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez przypomnienie zasług działaczy i zwykłych ludzi z kręgu Głuchych w życiu społecznym.
 
 

Accessibility