Konferencje


W roku 2016 przypadała druga ważna rocznica, mianowicie 100 rocznica założenia Stowarzyszenia Głuchoniemych Żydów „Spójnia” w Warszawie. Z tej okazji zorganizowano konferencję zatytułowaną „Zapomniani z zapomnianych” w dniach 15–16 października 2016 r. Była to pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona historii Głuchych Żydów w Polsce. Obecnych było około 80 osób, w tym z zagranicy: Norwegii, Węgier i Niemiec. Wydarzenie to miało ciekawy program, obejmujący wykłady: p. Tomasza Adama Świderskiego („Stowarzyszenie Głuchoniemych Żydów m. Warszawy w latach 1916–1939”, „Holokaust Głuchych Żydów w Polsce”), Marka Krzysztofa Laseckiego („Maurycy Minkowski – żydowski malarz”), Adriana Gabora Kacsinko („Historia Głuchoniemych Żydów Węgierskich aż do ery Horthy’ego (1874–1944)”, „Głusi Żydzi Węgierscy aż do reżimu Strzałokrzyżowców 1944–1945”), Marka Zaurova („Europejska społeczność Głuchych Żydów i Holokaust Głuchych”, „Historia Sztuki Głuchych Żydów i Holokaust”). W drugim dniu tej uroczystości miał miejsce spacer po cmentarzu żydowskim w Warszawie. Prowadzącym był p. Tomasz Adam Świderski. Odwiedzono groby: Davida Szejnmana, Samuela Ajzenberga, Samuela Gutfelda, Davida Haftera.
http://www.zapomniani.surdushistory.org.pl/


By uczcić znamienitą 140 rocznicę założenia I Galicyjskiego Stowarzyszenia Głuchoniemych „Nadzieja” we Lwowie, zorganizowano w dniu 11 czerwca 2016 roku konferencję zatytułowaną „Surdus Leopolis” w Krakowie. Wybrano to miejsce, ponieważ jest to jedno z miast, do którego przenosili się w ramach repatriacji głusi lwowianie. Konferencja miała miejsce w Nowej Auli w pawilonie C Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Było obecnych około 50 osób, w tym z innych państw, takich jak: Ukrainy i Finlandii. Na tym spotkaniu odbyły się ciekawe wykłady: p. Marka Krzysztofa Laseckiego pt. „Artyści lwowscy do 1939 roku” i p. Tomasza Adama Świderskiego „Dzieje I Galicyjskiego Stowarzyszenia Głuchoniemych „Nadzieja” we Lwowie w latach 1876–1944” oraz „Głusi w służbie Ojczyzny”. W tym miejscu wręczono akty uznania honorowego tytułu Przyjaciela Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus” p. Ludwikowi Kamińskiemu i p. Antoniemu Morawskiemu. Całą konferencję uświetniała wystawa fotograficzna dotycząca środowiska głuchych we Lwowie. Po konferencji miał miejsce spacer po Cmentarzu Rakowickim, na którym zwiedzono groby: Jana Nepomucena Dutkiewicza, Olgierda Chołodeckiego, Alfreda Garapicha i Romana Jaworskiego.
http://leopolis.surdushistory.org.pl/


W dniu 19 marca 2016 roku zorganizowano pierwszy Festiwal Starych Filmów Głuchych. Był to przegląd starych filmów głuchych, takich jak: magazyn filmowy z 1982 r. zatytułowany „W świecie głuchych”, filmy amatorskie z prywatnych archiwów p. Antoniego Morawskiego („Wspomnienie z lat wędrówki turystyczno–krajoznawczej głuchych w Radomiu”), Gerarda Klona („Międzynarodowe Zawody Samochodowo–Motocyklowe w Pradze z okazji 25 lecia istnienia Automobilklubu Niesłyszących w Czechosłowacji z dn. 13-16.07.1972 r.”, „X Ogólnopolski Rajd Turystyczny Polskiego Związku Głuchych, Przemyśl, 19-25.07.1972 r.”) czy krótki filmik z V Kongresu CISS w Kopenhadze z 1933 r. (w którym można zobaczyć niesłyszącego Żyda z Warszawy – Henryka Łabęckiego). Festiwal uświetniły wykłady p. Agnieszki Siepkowskiej pt. „Historia filmu w świecie głuchych” oraz p. Tomasza Świderskiego „Krótkie omówienie filmu z V Kongresu CISS w Kopenhadze z 1933 r.”. Dużym zainteresowaniem obecnych na festiwalu cieszył się również wywiad prowadzony przez p. Tomasza Świderskiego z panami: Antonim Morawskim i Gerardem Klonem. Tematem wywiadu była głównie historia ich kontaktu z kamerą filmową.
http://www.festiwal.surdushistory.org.pl/

Międzynarodowa konferencja „Głusi wczoraj i dziś: Historia Głuchych na przełomie XIX i XX wieku”
W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2013 roku miała miejsce pierwsza w historii Polski konferencja poświęcona przeszłości środowiska głuchych. Nosiła ona tytuł „Głusi wczoraj i dziś: Historia Głuchych na przełomie XIX i XX wieku”. Zorganizowano ją, by uczcić cztery ważne rocznice z historii głuchych, a mianowicie: 140 rocznicę urodzin Marii z Łopieńskich Rogowskiej, 130 rocznicę założenia Towarzystwa Głuchoniemych Byłych Wychowanków i Wychowanic Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawskiego Towarzystwa Głuchoniemych), 80 rocznicę śmierci Józefa Jerzego Rogowskiego i 70 rocznicę tragicznej śmierci Jakuba Wajtzbluma. Obecnych było aż 171 osób z różnych krajów, takich jak: Polska, Francja, Niemcy, Czechy, Dania, Włochy. Program konferencji był bogaty, obejmował wykłady Yanna Cantina z Francji („Kongresy głuchoniemych i aktywiści we Francji na przełomie XIX i XX wieku”), Helmuta Vogla z Niemiec („Dom starców głuchoniemych w Berlinie na przełomie XIX i XX wieku”), Marka Krzysztofa Laseckiego („Głusi Artyści na przełomie XIX i XX wieku”), Tarasa Bali z Ukrainy („Życie Głuchych we Lwowie w latach 1944–1991”), Tomasza Adama Świderskiego („Maria z Łopieńskich Rogowska 1873–1957 – wyjątkowa Głucha kobieta i działaczka w historii Głuchych Polski”; „Józef Jerzy Rogowski 1871–1933 – działaczem środowiskowym Głuchych w Polsce i na polu międzynarodowym”; „Jakub Wajtzblum – przedstawiciel żydowskiego środowiska Głuchych”). Był jeden wspólny wykład śp. Artura Hojana i Helmuta Vogla („Sterylizacja i eutanazja osób niepełnosprawnych w Polsce i Niemczech w I połowie XX wieku”). Następnego dnia, 1 grudnia 2013 roku, odbyła się wycieczka organizowana przez Tomasza Adama Świderskiego. Zwiedzano Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie na pl. Trzech Krzyży 4/6, Pałac Kazimierzowski na terenie Uniwersytetu Warszawskiego (to tam Instytut Głuchoniemych miał pierwszy lokal), Kościół ss. Wizytek (tam Instytut Głuchoniemych miał lokal przed przeniesieniem na Pl. Trzech Krzyży) i ul. Piwną 11 (tam siedzibę miało Warszawskie Towarzystwo Głuchoniemych). Na końcu miało miejsce złożenie wieńca na grobie Józefa i Marii Rogowskich na cmentarzu Powązkowskim.
http://79.96.156.253/konferencja/index.html

Zobacz/Zamknij galerię

Accessibility