Miejsca pamięci


Józef Sułowski był jednym z najwybitniejszych działaczy środowiska niesłyszących ziemi mazowieckiej. W 2021 roku ruszyła akcja zbiórki zorganizowana przez naszą fundację, która miała na celu odnowienie bardzo zaniedbanego grobu Sułowskiego. Zakończyła się ona sukcesem i możecie Państwo zapoznać się z efektem.
https://surdushistory.org.pl/nagrobeksulowski/index.php/jozef-sulowski/


Jednym z zapomnianym Obrońców Lwowa jest głuchy Olgierd Białynia Chołodecki i temu poświęcony jest projekt. Jest to wzniesienie nowego nagrobka dla Olgierda Białyni Chołodeckiego, który jest pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, oraz promowanie jego postawy patriotycznej. Bowiem on dwukrotnie brał udział w Obronie Lwowa podczas wojny polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej. Osoba głucha, która brała udział w obronie Lwowa jest ewenementem na światową skalę.
https://www.surdushistory.org.pl/zapomnianyobroncalwowa/

Accessibility