Aktualności

Jubileusz 85-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Wejherowie – 21.08.2017
W dniu 12 sierpnia 2017 roku w Wejherowie miał miejsce piękny jubileusz. Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” pomógł w uświetnieniu tej uroczystości. P. Tomasz Świderski przygotował drugie wydanie uzupełnione broszury „Dzieje ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932–2017”. Ponadto wygłosił na tym spotkaniu prelekcję pt. „Wybrane zagadnienia z dziejów ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932–2017”. Ogromną satysfakcją dla przedstawiciela Instytutu Historii Głuchych było spojrzenie na replikę sztandaru Katolickiego Towarzystwa Głuchoniemych w Wejherowie z 1937 roku. Sprawę konieczności renowacji lub stworzenia kopii sztandaru poruszył p. Świderski już w 2012 roku podczas odbywającej się tam uroczystości. Dzięki temu Koło Terenowe mogło doprowadzić tę sprawę do końca. Następnego dnia, czyli 13 sierpnia 2017 roku, p. Tomasz Świderski wspólnie z p. Wiesławą Hoeft (wskazywała miejsca pochówku) przeprowadzili spacer po cmentarzu komunalnym w Wejherowie Śmiechowie. Zwiedzano groby: Józefa Kotewicza, Klary i Stanisława Witków, Balbiny i Antoniego Fredów, Magnusa Hoefta. Był obecny na tym spotkaniu instruktor Koła Terenowego p. Maciej Zagórowicz i 11 chętnych. Spacer zakończył się wspólną, krótką modlitwą za wszystkich zmarłych niesłyszących.

Zobacz/Zamknij galerię

Warsztaty „Jak badać historię Głuchych” w Chorwacji – 20.08.2016
Działalność Instytutu Historii Głuchych została zauważona również na międzynarodowej arenie środowiska Głuchych. Organizacja Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba zwróciła się do zarządu IHG z prośbą o wykonanie warsztatów pt. „Jak badać historię Głuchych” dla chorwackiego środowiska Głuchych. Miało to miejsce w siedzibie wspomnianego stowarzyszenia w dniu 20 sierpnia 2016 roku. P. Tomasz Świderski przeprowadzając warsztaty podzielił się doświadczeniami i wskazówkami odnośnie badań nad historią Głuchych. Dzięki tym warsztatom rozpoczęto w Chorwacji prace nad historią Głuchych w tym kraju.

Zobacz/Zamknij galerię

I Kongres Archiwów Społecznych – 24.10.2015
Fundacja Ośrodek KARTA była organizatorem I Kongresu Archiwów Społecznych, który odbył się na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dniu 24 października 2015 roku. Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” miał tam własne stoisko z wystawami pt. „Zapomniani z zapomnianych”. Przy stoisku udzielali wszelkich informacji p. Tomasz Świderski i Iwona Krawczuk. Wystawa wzbudzała ogromne zainteresowanie wśród słyszących, którzy zadawali pytania. Prawie każdy przyznawał, że nie miał świadomości, jak bogata jest historia Głuchych.

Zobacz/Zamknij galerię


Jubileusz 85-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Wejherowie – 21.08.2017
W dniu 12 sierpnia 2017 roku w Wejherowie miał miejsce piękny jubileusz. Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” pomógł w uświetnieniu tej uroczystości. P. Tomasz Świderski przygotował drugie wydanie uzupełnione broszury „Dzieje ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932–2017”. Ponadto wygłosił na tym spotkaniu prelekcję pt. „Wybrane zagadnienia z dziejów ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932–2017”. Ogromną satysfakcją dla przedstawiciela Instytutu Historii Głuchych było spojrzenie na replikę sztandaru Katolickiego Towarzystwa Głuchoniemych w Wejherowie z 1937 roku. Sprawę konieczności renowacji lub stworzenia kopii sztandaru poruszył p. Świderski już w 2012 roku podczas odbywającej się tam uroczystości. Dzięki temu Koło Terenowe mogło doprowadzić tę sprawę do końca. Następnego dnia, czyli 13 sierpnia 2017 roku, p. Tomasz Świderski wspólnie z p. Wiesławą Hoeft (wskazywała miejsca pochówku) przeprowadzili spacer po cmentarzu komunalnym w Wejherowie Śmiechowie. Zwiedzano groby: Józefa Kotewicza, Klary i Stanisława Witków, Balbiny i Antoniego Fredów, Magnusa Hoefta. Był obecny na tym spotkaniu instruktor Koła Terenowego p. Maciej Zagórowicz i 11 chętnych. Spacer zakończył się wspólną, krótką modlitwą za wszystkich zmarłych niesłyszących.

Zobacz/Zamknij galerię

Warsztaty „Jak badać historię Głuchych” w Chorwacji – 20.08.2016
Działalność Instytutu Historii Głuchych została zauważona również na międzynarodowej arenie środowiska Głuchych. Organizacja Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba zwróciła się do zarządu IHG z prośbą o wykonanie warsztatów pt. „Jak badać historię Głuchych” dla chorwackiego środowiska Głuchych. Miało to miejsce w siedzibie wspomnianego stowarzyszenia w dniu 20 sierpnia 2016 roku. P. Tomasz Świderski przeprowadzając warsztaty podzielił się doświadczeniami i wskazówkami odnośnie badań nad historią Głuchych. Dzięki tym warsztatom rozpoczęto w Chorwacji prace nad historią Głuchych w tym kraju.

Zobacz/Zamknij galerię

I Kongres Archiwów Społecznych – 24.10.2015
Fundacja Ośrodek KARTA była organizatorem I Kongresu Archiwów Społecznych, który odbył się na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dniu 24 października 2015 roku. Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” miał tam własne stoisko z wystawami pt. „Zapomniani z zapomnianych”. Przy stoisku udzielali wszelkich informacji p. Tomasz Świderski i Iwona Krawczuk. Wystawa wzbudzała ogromne zainteresowanie wśród słyszących, którzy zadawali pytania. Prawie każdy przyznawał, że nie miał świadomości, jak bogata jest historia Głuchych.

Zobacz/Zamknij galerię

Jubileusz 85-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Wejherowie – 21.08.2017
W dniu 12 sierpnia 2017 roku w Wejherowie miał miejsce piękny jubileusz. Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” pomógł w uświetnieniu tej uroczystości. P. Tomasz Świderski przygotował drugie wydanie uzupełnione broszury „Dzieje ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932–2017”. Ponadto wygłosił na tym spotkaniu prelekcję pt. „Wybrane zagadnienia z dziejów ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932–2017”. Ogromną satysfakcją dla przedstawiciela Instytutu Historii Głuchych było spojrzenie na replikę sztandaru Katolickiego Towarzystwa Głuchoniemych w Wejherowie z 1937 roku. Sprawę konieczności renowacji lub stworzenia kopii sztandaru poruszył p. Świderski już w 2012 roku podczas odbywającej się tam uroczystości. Dzięki temu Koło Terenowe mogło doprowadzić tę sprawę do końca. Następnego dnia, czyli 13 sierpnia 2017 roku, p. Tomasz Świderski wspólnie z p. Wiesławą Hoeft (wskazywała miejsca pochówku) przeprowadzili spacer po cmentarzu komunalnym w Wejherowie Śmiechowie. Zwiedzano groby: Józefa Kotewicza, Klary i Stanisława Witków, Balbiny i Antoniego Fredów, Magnusa Hoefta. Był obecny na tym spotkaniu instruktor Koła Terenowego p. Maciej Zagórowicz i 11 chętnych. Spacer zakończył się wspólną, krótką modlitwą za wszystkich zmarłych niesłyszących.

Zobacz/Zamknij galerię

Warsztaty „Jak badać historię Głuchych” w Chorwacji – 20.08.2016
Działalność Instytutu Historii Głuchych została zauważona również na międzynarodowej arenie środowiska Głuchych. Organizacja Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba zwróciła się do zarządu IHG z prośbą o wykonanie warsztatów pt. „Jak badać historię Głuchych” dla chorwackiego środowiska Głuchych. Miało to miejsce w siedzibie wspomnianego stowarzyszenia w dniu 20 sierpnia 2016 roku. P. Tomasz Świderski przeprowadzając warsztaty podzielił się doświadczeniami i wskazówkami odnośnie badań nad historią Głuchych. Dzięki tym warsztatom rozpoczęto w Chorwacji prace nad historią Głuchych w tym kraju.

Zobacz/Zamknij galerię

I Kongres Archiwów Społecznych – 24.10.2015
Fundacja Ośrodek KARTA była organizatorem I Kongresu Archiwów Społecznych, który odbył się na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dniu 24 października 2015 roku. Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” miał tam własne stoisko z wystawami pt. „Zapomniani z zapomnianych”. Przy stoisku udzielali wszelkich informacji p. Tomasz Świderski i Iwona Krawczuk. Wystawa wzbudzała ogromne zainteresowanie wśród słyszących, którzy zadawali pytania. Prawie każdy przyznawał, że nie miał świadomości, jak bogata jest historia Głuchych.

Zobacz/Zamknij galerię

Jubileusz 85-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Wejherowie – 21.08.2017
W dniu 12 sierpnia 2017 roku w Wejherowie miał miejsce piękny jubileusz. Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” pomógł w uświetnieniu tej uroczystości. P. Tomasz Świderski przygotował drugie wydanie uzupełnione broszury „Dzieje ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932–2017”. Ponadto wygłosił na tym spotkaniu prelekcję pt. „Wybrane zagadnienia z dziejów ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932–2017”. Ogromną satysfakcją dla przedstawiciela Instytutu Historii Głuchych było spojrzenie na replikę sztandaru Katolickiego Towarzystwa Głuchoniemych w Wejherowie z 1937 roku. Sprawę konieczności renowacji lub stworzenia kopii sztandaru poruszył p. Świderski już w 2012 roku podczas odbywającej się tam uroczystości. Dzięki temu Koło Terenowe mogło doprowadzić tę sprawę do końca. Następnego dnia, czyli 13 sierpnia 2017 roku, p. Tomasz Świderski wspólnie z p. Wiesławą Hoeft (wskazywała miejsca pochówku) przeprowadzili spacer po cmentarzu komunalnym w Wejherowie Śmiechowie. Zwiedzano groby: Józefa Kotewicza, Klary i Stanisława Witków, Balbiny i Antoniego Fredów, Magnusa Hoefta. Był obecny na tym spotkaniu instruktor Koła Terenowego p. Maciej Zagórowicz i 11 chętnych. Spacer zakończył się wspólną, krótką modlitwą za wszystkich zmarłych niesłyszących.

Zobacz/Zamknij galerię

Warsztaty „Jak badać historię Głuchych” w Chorwacji – 20.08.2016
Działalność Instytutu Historii Głuchych została zauważona również na międzynarodowej arenie środowiska Głuchych. Organizacja Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba zwróciła się do zarządu IHG z prośbą o wykonanie warsztatów pt. „Jak badać historię Głuchych” dla chorwackiego środowiska Głuchych. Miało to miejsce w siedzibie wspomnianego stowarzyszenia w dniu 20 sierpnia 2016 roku. P. Tomasz Świderski przeprowadzając warsztaty podzielił się doświadczeniami i wskazówkami odnośnie badań nad historią Głuchych. Dzięki tym warsztatom rozpoczęto w Chorwacji prace nad historią Głuchych w tym kraju.

Zobacz/Zamknij galerię

I Kongres Archiwów Społecznych – 24.10.2015
Fundacja Ośrodek KARTA była organizatorem I Kongresu Archiwów Społecznych, który odbył się na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dniu 24 października 2015 roku. Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” miał tam własne stoisko z wystawami pt. „Zapomniani z zapomnianych”. Przy stoisku udzielali wszelkich informacji p. Tomasz Świderski i Iwona Krawczuk. Wystawa wzbudzała ogromne zainteresowanie wśród słyszących, którzy zadawali pytania. Prawie każdy przyznawał, że nie miał świadomości, jak bogata jest historia Głuchych.

Zobacz/Zamknij galerię

Accessibility