Biogram Olgierda Białyni Chołodeckiego

Olgierd Białynia Chołodecki (1898–1957)


Animacja znaku migowego
Olgierda Białynia Chołodeckiego

Słuch stracił prawdopodobnie w dzieciństwie. Uczęszczał do Galicyjskiego Zakładu dla Głuchoniemych we Lwowie. Kiedy wybuchł konflikt polsko-ukraiński o Lwów w latach 1918–1919, 11 osób niesłyszących zgłosiło się na ochotnika do obrony tego miasta. Jednym z nich był właśnie Olgierd Chołodecki. Wziął też później udział jako jeden z 14 ochotników niesłyszących w Obronie Lwowa podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921). Był odznaczony trzykrotnie medalami za zasługi w Obronie Lwowa. Działał w Małopolskim Stowarzyszeniu Głuchoniemych „Nadzieja” we Lwowie. W 1944 lub 1945 roku przeniósł się do Krakowa. Pracował jako technik dentystyczny.

Accessibility