Biogram Jana Dutkiewicza

Jan Nepomucen Dutkiewicz (1869–1932)

Niesłyszący student Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, architekt Magistratu miasta Krakowa. Założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Głuchoniemych „Jedność” w Krakowie w l. 1921–1922, 1925–1927.

Accessibility