Biogram ks. Jakuba Falkowskiego

Ks. Jakub Falkowski (1775–1848)


Animacja znaku migowego
Jakuba Falkowskiego

Nazywano go polskim Charles de l’Épée, od nazwiska założyciela pierwszej we Francji szkoły dla głuchoniemych (1760 r.) w Paryżu. To właśnie ks. Jakub Falkowski założył pierwszy w Polsce Instytut Głuchoniemych (1817 r.) w Warszawie na placu Trzech Krzyży, którego w latach 1817–1831 był też pierwszym dyrektorem. Był także proboszczem kościoła św. Aleksandra (1826–1837). Pionier edukacji dzieci niesłyszących i niedosłyszących w różnych miastach w całej Polsce.

Accessibility