Biogram Władysława Kranasa

Władysław Kranas (1881–1933)Animacja znaku migowego
Władysława Kranasa

Niesłyszący. Jeden z najaktywniejszych działaczy środowiska Głuchych na ziemi łódzkiej. Z zawodu był szefem konserwator maszyn tkackich w fabryce w Łodzi. Był wieloletnim prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Głuchoniemych „Wzajemność” w Łodzi. Dzięki jego inicjatywy założono pierwszą w Łodzi szkołę dla Głuchych.

Accessibility