Leon Lakowski (1911–1985)


Animacja znaku migowego
Leona Lakowskiego

Słuch stracił mając 9 lat w wyniku zapalenia opon mózgowych. Absolwent Pomorskiego Krajowego Zakładu dla Głuchoniemych w Wejherowie – rocznik 1927. Jeden z najaktywniejszych działaczy ruchu społecznego głuchych w Wejherowie. Był sekretarzem Katolickiego Towarzystwa Głuchoniemych w Wejherowie (1932-1933) oraz Morskiego Klubu Sportowego Głuchoniemych w Wejherowie (1934), jak również jego prezesem (1934–1939, 1945). Po II wojnie światowej prowadził lekcje w ramach Likwidacji Analfabetyzmu Głuchych na terenie Władysławowa, Rumi i Kartuz. Pełnił funkcję kierownika Polskiego Związku Głuchych i Ich Przyjaciół w Gdańsku (1951–1952).

Accessibility