Nagrobek Józefa Sułowskiego


Józef Sułowski był jednym z najwybitniejszych działaczy środowiska niesłyszących ziemi mazowieckiej. W 2021 roku ruszyła akcja zbiórki zorganizowana przez naszą fundację, która miała na celu odnowienie bardzo zaniedbanego grobu Sułowskiego. Zakończyła się ona sukcesem i możecie Państwo zapoznać się z efektem.
https://surdushistory.org.pl/nagrobeksulowski/index.php/jozef-sulowski/

Accessibility