Biogram Romana Petrykiewicza

Roman Petrykieiwcz (1901–1986)Animacja znaku migowego
Romana Petrykiewicza

Słuch stracił w dzieciństwie. Był wiceprezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Głuchoniemych „Nadzieja” we Lwowie. I też działał m. in. w Lwowskim Klubie Sportowego Głuchoniemych „Świt”, Polskim Związku Towarzystw Głuchoniemych. Był członkiem zarządem Polskiego Związku Sportowego Głuchoniemych (1933–1935). Po II wojny światowej był znanym prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w latach 1955–1967, w których zorganizował V Kongres Światowej Federacji Głuchych w Warszawie w 1967 roku. Był patriotą ziemi ojczystej. W czasie wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej brał udział w Obronie Lwowa. W czasie II wojny światowej działał w Armii Krajowej w okręgu Lwowa.

Accessibility