Biogram Józefa Rogowskiego

Józef Rogowski (1871–1933)Animacja znaku migowego
Józefa Rogowskiego

Niesłyszący. Jeden z najaktywniejszych działaczy środowiska Głuchych w II Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Członek zarządu Warszawskiego Towarzystwa Głuchoniemych (1901–1919). Prezes Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych „Opatrzność” w Warszawie (w latach 1919–1933, z przerwami w latach 1921–1929), Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych w Warszawie (1925–1930), Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchoniemych (1924 r.). Autor artykułów poruszających sprawy ważne dla środowiska Głuchych. Delegat Międzynarodowych Kongresów Głuchoniemych w Paryżu (1912 r.), Pradze (1928 r.)i Liege (1930 r.) oraz na Wszechrosyjskim Zjeździe Głuchoniemych (1917 r.). Pracował jako technik pomiarów w magistracie miasta stołecznego Warszawy.

Accessibility