Józef Maksymilian Sułowski (1840–1909)Animacja znaku migowego
Józefa Sułowskiego

Niesłyszący. Uczęszczał do Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. W latach 60-tych XIX wieku marzył o założeniu stowarzyszenia w Warszawie, lecz z różnych przyczyn nie mógł od razu zrealizować swojej wizji. Przez około 20 lat działał na rzecz głuchych, m.in. zbierając na fundusz dla ubogich głuchych. W 1883 roku w wyniku współpracy z dyrektorem Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych Janem Papłońskim założył Warszawskie Towarzystwo Głuchoniemych (pełna nazwa tej instytucji brzmiała: Towarzystwo Głuchoniemych Byłych Wychowanków i Wychowanic Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych). Aż do swej śmierci w 1909 roku Sułowski był skarbnikiem wspomnianego stowarzyszenia. Żonaty trzykrotnie: pierwsza żoną była Zofia Karwowska (słysząca), drugą Konstancja Pankiewicz (głucha córka znanego profesora Jana Pankiewicza), trzecią Maria Kownacka (głucha). Z zawodu był fotografem Zakładu Mieczkowskiego w Warszawie.

Accessibility