Biogram Klary Witek

Klara Witek z d. Peplińskich (1915–1998)Animacja znaku migowego
Klary Witek

Słuch straciła jako pięcioletnie dziecko w wyniku upadku ze schodów. Była uczennicą Pomorskiego Krajowego Zakładu dla Głuchoniemych w Wejherowie w latach 1922–1929. Pełniła w Katolickim Towarzystwie Głuchoniemych w Wejherowie następujące funkcje: skarbnika (1932–1934) i prezesa (1935–1939). Od 1934 roku była skarbnikiem Morskiego Klubu Sportowego Głuchoniemych w Wejherowie (prawdopodobnie do 1939r.). Po wojnie pełniła różne funkcje w Polskim Związku Głuchych Koła Terenowego w Wejherowie, m.in. sekretarza (1953–1957, 1962–1965, 1969–1982) i instruktora (1962–1965, 1976–1982).

Accessibility