2012-2017

Obóz World Federation of the Deaf Youth Section w Rzymie – 17.07.2013
P. Tomasz Świderski jako delegat z ramienia Deaf History International i prezes Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus” był prelegentem na tym obozie. Jego wykład nosił tytuł „Deaf History as an inspiration for the future” (Historia Głuchych inspiracją przyszłości). Miało to miejsce w dniu 17 lipca 2013 roku. Słuchaczami była młodzież niesłysząca z 26 państw z całego świata (m.in. z Malezji, Argentyny, Ghany, Panamy).

Zobacz/Zamknij galerię

I rocznica Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus” – 14.06.2013
W siedzibie Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo” na ul. Grójeckiej 65A na II piętrze miała miejsce skromna uroczystość I rocznicy Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus”. Było to w dniu 14 czerwca 2013 roku. Obecne były 44 osoby z różnych stron Polski. Zebrani mieli okazję posłuchać prelekcji p. Tomasza Świderskiego o historii Głuchych i częstować się tortem.

Zobacz/Zamknij galerię

Prelekcja o historii Głuchych dla młodzieży niesłyszącej – 12.04.2013
W dniu 12 kwietnia 2013 roku p. Tomasz Świderski zrobił prelekcję dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie przy ul. Łuckiej 17/23. Temat wykładu był następujący: „Głusi, którzy zmienili świat – autorytety z historii Głuchych”. Na tym spotkaniu była obecna młodzież z Instytutu Głuchoniemych na Pl. Trzech Krzyży 4/6. Natomiast w dniu 24 listopada 2014 roku w tym samym ośrodku p. Świderski wygłosił wykład na temat Powstania Warszawskiego. Miało to miejsce w trakcie pokazu teledysków powstańczych.

Zobacz/Zamknij galerię

Jubileusz 80-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Wejherowie – 06.10.2012
W dniu 6 października 2012 roku w Wejherowie miał miejsce jubileusz Koła Terenowego PZG w Wejherowie. Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus” wspierał organizację tego wydarzenia. Pod redakcją p. Tomasza Adama Świderskiego wydano broszurę jubileuszową poświęconą historii ruchu społecznego ziemi wejherowskiej. Ponadto podczas uroczystości p. Świderski przeprowadził prelekcję na temat „Wybrane zagadnienia z historii ruchu społecznego głuchych w Wejherowie w latach 1932–2012”.

Zobacz/Zamknij galerię

Międzynarodowa konferencja DHI (Deaf History International) w Kanadzie – 24-29.07.2012
W dniach 24–29 lipca 2012 roku p. Tomasz Adam Świderski był jedynym polskim prelegentem na międzynarodowej konferencji DHI. Jego temat brzmiał „Joseph George Rogowski: A Unique Figure In Polish Deaf History” (Józef Jerzy Rogowski: Wyjątkowa persona w historii Głuchych w Polsce). Wykład był poświęcony życiu i działalności jednego z najaktywniejszych działaczy na rzecz środowiska głuchych, Józefa Rogowskiego (niesłyszącego). Podczas konferencji były wybory do zarządu Deaf History International, w wyniku których p. Tomasz Świderski został wybrany na członka zarządu.

Zobacz/Zamknij galerię

Accessibility