Biogram Juliusza Zellingera

Juliusz Maurycy Zellinger (1828–1913)Animacja znaku migowego
Juliusza Zellingera

Niesłyszący. Absolwent Galicyjskiego Zakładu dla Głuchoniemych we Lwowie i urzędnik Galicyjskiego Namiestnictwa we Lwowie. Główny założyciel I Galicyjskiego Stowarzyszenia Głuchoniemych „Nadzieja” we Lwowie, pierwszego stowarzyszenia dla głuchych na ziemiach polskich. Prezes wspomnianego stowarzyszenia w l. 1876–1913.

Accessibility