Surdus Historicus

Surdus Historicus

Nagrobek Józefa Sułowskiego

Józef Sułowski był jednym z najwybitniejszych działaczy środowiska niesłyszących ziemi mazowieckiej. W 2021 roku ruszyła akcja zbiórki zorganizowana przez naszą fundację, która miała na celu odnowienie bardzo zaniedbanego grobu Sułowskiego. Zakończyła się ona sukcesem i możecie Państwo zapoznać się z…

„Przewodnik po Głuchej Warszawie część IV”

„Przewodnik po Głuchej Warszawie część IV” autorstwa Tomasza Świderskiego jest na temat działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej wśród nas i między nami w życiu codziennym, przede wszystkim wśród warszawskich mieszkańców pochodzących z środowiska głuchych. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu…

Spacer „Aktywne życie Głuchych na przestrzeni Warszawy” Jak wyglądało aktywne życie Głuchych na przestrzeni Warszawy? Spacer w formie materiału filmowego trwający co najmniej 30 minut, ma pokazać w jaki sposób środowisko głuchych na przestrzeni Warszawy spędzało aktywny czas wolny. Przewodnik…

Accessibility