„Tożsamość Głuchej Warszawy cz. II“ – podsumowanie

„Tożsamość Głuchej Warszawy cz. IIˮ – podsumowanie


W dniu 1 grudnia w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Tożsamość Głuchej Warszawy cz. IIˮ. Założeniem projektu było kształtowanie poczucia wartości historycznej i poszanowanie dziedzictwa narodowego.
W ramach projektu przygotowano spacery o tematyce historycznej, między innymi:
1. Cmentarz Bródnowski,
2. Śladami Głuchych w Warszawie okresu międzywojennego,
3. Podział. Zerwanie. Naprawa. Historia tolerancji wśród Głuchych.
Oprócz spacerów zorganizowano również warsztaty pt. „Jak zrozumieć historię?ˮ.
By utrwalić historie opowiedziane podczas spacerów, przygotowano publikację pt. „Przewodnik po Głuchej Warszawie cz. IIˮ, którą można było otrzymać między innymi na spotkaniu podsumowującym projekt.

Przewodnik jest w formacie PDF. Ściągnijcie sobie i przeczytajcie! Miłej lektury!

Accessibility